• HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TUẦN NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT 2015 - TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM

    Nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thự hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Trung Tâm thông tin công nghiệp và Thương mại (VITIC) xây dựng đề án tổ chức: Tuần nhận diện hàng Việt 2015 "Tự hào hàng Việt Nam"

  • HỘI CHỢ - BÁN HÀNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO MÁTXCƠVA 2015

    Quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường xuất khẩu tại thị trường LB Nga và khu vực Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU); Thúc đẩy mạng lưới tiêu thụ hàng hóa tại thị trường LB Nga và EEU.

  • VSI EXPO 2015 (06/08/2015)

    VSI EXPO 2015

    TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 2 VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM