Quan hệ thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng đến USHSLA
Ngày đăng: 10/04/2018 23:27

  Chủ tịch Hiệp hội da và thuộc da Mỹ (USHSLA), Stephen Sothmann, mới đây tham gia cuộc thảo luận trên truyền hình về căng thẳng thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc.
  Ông xuất hiện trên kênh tiếng Anh của mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc cùng với Bill Westman, Phó chủ tịch cấp cao về các vấn đề quốc tế tại Viện Thịt Bắc Mỹ (NAMI).
  Trong cuộc thảo luận, ông Sothmann cho biết, đối thoại sẽ là cơ sở để giải quyết tranh chấp thương mại leo thang giữa 2 nước, vốn đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thịt thông qua thuế quan mới đối với xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc.
  Ông nói "Đây là 2 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới", "bởi vậy quan hệ thương mại sẽ phức tạp và sẽ có những vấn đề ở cả hai bên. Nhưng cách chúng tôi làm việc thông qua đó là truyền thông, đàm phán và chính sách thương mại tốt, cũ".
  Ông thừa nhận rằng tranh chấp là mối quan tâm đối với USHSLA và cảnh báo rằng những hậu quả có thể là đáng kể nếu các nhà đàm phán không thể đạt được chấp nhận thảo luận giữa hai bên.
  Nguồn: Lefaso.org.vn