• Bộ Tài chính (07/08/2015)

    Việc bỏ và sửa đổi 14 loại phí kiểm dịch bất hợp lý vừa được Bộ Tài chính thực hiện sau khi có đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

  • Để đón đầu Hiệp định Thương mại tự do (FTA) dự kiến ký với EU cuối năm nay, các doanh nghiệp đnag rốt ráo tăng tốc để tận dụng thời cơ giảm thuế.