Ngành công nghiệp sản xuất giày dép Ghana trên đà suy thoái
Ngày đăng: 07/08/2018 09:57

Ngành công nghiệp sản xuất giày dép Ghana đang có nguy cơ sụp đổ, do áp lực các sản phẩm nhập khẩu kém hơn và do đó yêu cầu chính phủ can thiệp.
  Hiệp hội các nhà sản xuất giày dép Ghana đề nghị chính phủ đưa ra các chính sách để bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất giày dép nội địa: “Chúng tôi đã bị bỏ quên quá lâu là một trong những ngành công nghiệp sinh lợi nhất của quốc gia, sử dụng hơn 300.000 lao động cùng với chuỗi giá trị”, ông Addo Kuffour, phát ngôn viên và là thành viên điều hành của Hiệp hội cho biết.
  Trong cuộc họp của Hiệp hội tại Jubilee Park, Kumasi, ông Kuffour cho rằng, ngành mà trước đây có thể đáp ứng nhu cầu của các nước trong tiểu vùng Tây Phi, bao gồm Nigeria, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Togo và Cameroun, hiện đang sụp đổ. “Chúng tôi không còn có khả năng cạnh tranh với dòng sản phẩm nhập khẩu và kém hơn trên thị trường Ghana, và đây là mối lo ngại đối với tất cả các bên liên quan”, ông giải thích, do đó yêu cầu can thiệp của chính phủ.
Để bắt đầu, Hiệp hội đang vận động các chính sách và quy định để giúp ngành công nghiệp giày dép hồi phục trở lại, kể cả việc thiết lập một khu vực giày dép địa phương với các cơ sở hiện đại,tạo ra thị trường đối với các sản phẩm địa phương và chứng nhận của các nhà sản xuất để sắp xếp các hoạt động của họ. Thứ hai, các nhà sản xuất yêu cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp (MoTI) hợp tác với Ủy ban Quốc gia về công nghiệp nhỏ (NBSSI), thiết lập chương trình đào tạo để tăng hiệu quả cho các nhà sản xuất giày dép.
Cuối cùng, theo ông Kuffour, “Nếu có thể, chính phủ cũng nên ban hành lệnh cấm tạm thời đối với nhập khẩu các sản phẩm giày dép nước ngoài vì lợi ích của ngành công nghiệp nội địa”.
  Tuy nhiên, cũng có nhiều tin tốt lành kể từ khi ông Kwame Buor, chủ tịch Hiệp hội Ashanti Regional đối với ngành công nghiệp quy mô nhỏ (ASSI), cho rằng lãnh đạo đang hợp tác với Viện đào tạo nghề quốc gia (NVTI) để đào tạo và trao chứng chỉ cho các nhà sản xuất giày dép và cũng đã yêu cầu Hội đồng công nghệ, giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (COTVET) trợ giúp.
Nguồn: Lefaso.org.vn