Mối quan hệ mới giữa ngành da Mông Cổ và Nga
Ngày đăng: 01/04/2019 10:21

Hiệp hội ngành công nghiệp da Mông Cổ (MALI) đã ký một biên bản ghi nhớ với Hiệp hội thuộc da và giày Nga (RTSU), tổ chức này sẽ chứng kiến các tổ chức hợp tác để phát triển quan hệ đối tác xuất nhập khẩu hàng hóa da giữa các công ty từ 2 nước. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi đại diện của MALI tham dự triển lãm giày dép Mos Shoes. Trong khi đó, họ đã đưa ra các con số chủ chốt từ ngành da Nga và từ Đại học thiết kế và công nghệ nhà nước Moscow.

Sau các cuộc họp này, một thỏa thuận đã đạt được để xây dựng mối quan hệ đối tác hơn nữa giữa các ngành da của Mông Cổ và Nga. Điều này sẽ bao gồm trao đổi bí quyết  và chuyên môn, cho phép trao đổi công nghệ và cung cấp hỗ trợ về các quy định hải quan.

Các hoạt động trên được tạo điều kiện và tài trợ bởi dự án do Liên minh châu Âu tài trợ, "Hỗ trợ tạo việc làm ở Mông Cổ (SECiM C2), được thực hiện bởi Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc thực hiện (UNFAO) và chính phủ Mông Cổ.

 

Nguồn: Lefaso.org.vn