Thư mời tham gia tài trợ để tổ chức APEC 2017
Ngày đăng: 04/11/2016 19:59

Năm 2017, Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là APEC); Với tư cách nước chủ nhà, APEC 2017 đem tới cơ hội giới thiệu đến các thành viên APEC về một đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, nhiều tiềm năng hợp tac cùng phát triển. 

Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, thời gian bắt đầu từ tháng 12 năm 2016 đến cuối năm 2017 có gần 200 sự kiện gồm các hội nghị, cuộc họp, diễn đàn, đối thoại cấp cao và nhiều hoạt động bên lề được tổ chức rải đều khắp các địa phương trong cả nước. 

Đặc biệt Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017, với sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, nhiều đoàn quan sát viên và khoảng 10.000 đại biểu, phóng viên báo chí, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự.
 
 Ban vận động tài trợ để tổ chức năm APEC Việt Nam 2017 được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ - UBQG APEC 2017 có nhiệm vụ vận động các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân tài trợ kinh phí, hiện vật hoặc dịch vụ để góp phần tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017. 

Ban vận động tài trợ APEC 2017 trân trọng mời các doanh nghiệp xem xét khả năng tham gia tàit rợ để tổ chức APEC 2017.  Hình thức tài trợ: có thể bằng tiền, hiện vật theo các nhóm sản phẩm. 

Văn bản phúc đáp; đăng ký tham gia tài trợ xin gửi về Ban vận động tài trợ APEC 2017 theo địa chỉ sau:  

Ban vận động tài trợ APEC 2017, Văn phòng Chính phủ.  

Số 01, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  

Điện thoại: 84 080 43640; 84 080 43039; Fax 8438231020; 8408044349 
KT. TRƯỞNG BAN  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

Vũ Thị Thu Nga

PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN TRỊ, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ