• Để đón đầu Hiệp định Thương mại tự do (FTA) dự kiến ký với EU cuối năm nay, các doanh nghiệp đnag rốt ráo tăng tốc để tận dụng thời cơ giảm thuế.