Nguyễn Quốc Tuấn

Cty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông

Địa chỉ: Lô 3 -17 Nhóm CN 3, Đường 13- KCN Tân Bình

Điện thoại: 0903 922 723