Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 tăng 10,65%
Ngày đăng: 02/09/2019 21:19

Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019 tăng 10,65%

Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 337 triệu USD, tăng 9,32% so với tháng trước đó và tăng 11,28% so với cùng tháng năm 2018.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 2,1 tỉ USD, tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2018.
  Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 7/2019 đạt hơn 154 triệu USD, chiếm 45,8% trong tổng kim ngạch, tăng 18,04% so với tháng trước và tăng 16,66% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2019 lên hơn 920 triệu USD, tăng 26,94% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiếp theo đó là Nhật Bản với 37 triệu USD, tăng 18,17% so với tháng trước đó và tăng 11,69% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 7 tháng đầu năm 2019 lên 235 triệu USD, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Hà Lan với hơn 27 triệu USD, tăng 3,99% so với tháng trước đó và tăng 17,01% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 14 triệu USD, chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch, giảm 0,25% so với tháng trước đó nhưng tăng 27,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 110 triệu USD, tăng 15,16% so với cùng kỳ năm 2018. 
Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 7 tháng đầu năm 2019 bao gồm, Malaysia tăng 93,15% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 10,2 triệu USD, tiếp theo là Nauy tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 3,7 triệu USD; Hoa Kỳ tăng 26,94% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 920 triệu USD, sau cùng là Thụy Điển tăng 25,38% so với cùng kỳ năm 2018 lên hơn 13 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Séc với 2,1 triệu USD, giảm 51,92% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Australia với hơn 20 triệu USD, giảm 38,53% so với cùng kỳ năm 2018, Nga với hơn 8,9 triệu USD, giảm 18,43% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Hà Lan với hơn 167 triệu USD, giảm 13,14% so với cùng kỳ năm 2018. 

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 7 tháng đầu năm 2019
 
ĐVT: USD

Thị trường T7/2019 So với T6/2019 (%) 7T/2019 So với 7T/2018 (%)
Tổng cộng 337.726.596 9,32 2.144.669.987 10,65
Anh 9.012.408 28,87 55.872.399 9,51
Ba Lan 1.209.151 16,76 6.784.788 11,78
Bỉ 11.641.022 3,98 69.038.110 2,40
Brazil 1.341.069 9,02 6.877.856 13,09
UAE 570.102 -72,72 13.754.845 -11,87
Canada 6.875.179 -9,87 44.771.066 17,05
Đài Loan (TQ) 1.928.422 34,79 10.844.701 23,68
Đan Mạch 709.967 -3,51 4.112.015 -5,59
Đức 14.145.964 -0,25 110.365.219 15,16
Hà Lan 27.518.738 3,99 167.410.832 -13,14
Hàn Quốc 10.680.628 -2,16 77.702.375 -8,50
Hoa Kỳ 154.704.755 18,04 920.399.463 26,94
Hồng Kông 9.957.334 13,34 51.824.595 16,80
Italia 3.457.934 -45,69 38.879.531 22,89
Malaysia 1.684.785 50,98 10.203.134 93,15
Mêhicô 1.181.911 32,77 8.001.201 11,11
Nauy 331.848 -6,95 3.753.084 37,60
Nga 646.518 -24,51 8.962.641 -18,43
Nhật Bản 37.695.113 18,17 235.347.475 8,57
Australia 4.028.309 17,46 20.031.515 -38,53
Pháp 9.206.847 -18,90 71.013.670 6,75
Séc 106.385 -32,71 2.163.472 -51,92
Singapore 1.431.873 5,61 8.687.768 -7,26
Tây Ban Nha 2.402.380 3,40 15.267.269 9,95
Thái Lan 1.095.712 14,55 6.580.624 -12,35
Thụy Điển 2.003.488 -13,20 13.664.892 25,38
Thụy Sĩ 439.360 -51,29 3.326.164 -2,58
Trung Quốc 12.347.367 13,60 90.115.729 -2,40
Nguồn: Lefaso.org.vn