SLA - HỘI DA GIÀY TP. HỒ CHÍ MINH

Hội Da Giày TP.Hồ Chí Minh -The Shoes and Leather Association of Ho Chi Minh City (SLA)  là tổ chức tự nguyện, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong ngành Da giày tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hội ra đời nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi Hội viên và của cả ngành, xây dựng ngành công nghiệp Da giày phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào nền kinh tế nói chung và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hội Da Giày TP.HCM là một tổ chức  tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân, bao gồm : sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bằng da, giả da, sản xuất và cung cấp nguyên liệu cho ngành Da giày, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật đang hoạt động trong ngành Da giày của Thành Phố.
Hội Da Giày là một tổ chức thành viên của Hiệp Hội Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo đề nghị của Ban chấp hành Hiệp Hội Công Thương, có quyết định công nhận số 5979/QĐ-UB-NC ký ngày 23 tháng 12 năm 1996 cuả Ủy Ban Nhân Dân Thành phố .

Hội Da Giày hoạt động trong hệ thống tổ chức của Hiệp Hội Công Thương Thành phố, chịu sự quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước. Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản ở Ngân hàng.

Trụ sở Hội đặt tại : 68/6 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Văn phòng Hội đặt tại : Lầu 6, Phòng 604, 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận.3, TP.HCM.

Mục đích của Hội là tập hợp, vận động trên nguyên tắt tự nguyện các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật đầu tư công sức và trí tuệ vào việc phát triển ngành Da giày theo đúng chủ trương, luật pháp của Nhà nước, gắn với lợi ích của Hội viên và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cả nước.

Hoạt động của Hội Da Giày:

 • Đoàn kết, giúp đỡ phát huy truyền thống nghề nghiệp, điều hòa và phối hợp các hoạt động của Hội viên nhằm ổn định và phát triển ngành Da giày không ngừng nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế.
 • Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Hội viên để đề đạt với chính quyền thông qua Hiệp Hội Công Thương về những vấn đề liên quan đến ngành Da giày và môi trường kinh doanh của Hội viên.
 • Thường xuyên cung cấp cho Hội viên các kiến thức khoa học kỹ thuật về da giày, giả da …, hổ trợ Hội viên đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các Hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng tồn tại và phát triển.
 • Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị có chức năng tổ chức bồi dưỡng bằng những hình thức thích hợp như dạy nghề, hội thảo khoa học.v.v.. để giúp Hội viên nâng cao nghiệp vụ, bắt kịp yêu cầu phát triển của ngành Da giày trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
 • Đặc biệt quan tâm đào tạo chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp phát huy truyền thống nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho con em Hội viên, thường xuyên và kịp thời giúp đỡ các Hội viên tuổi cao, sức yếu, đời sống khó khăn.
 • Khuyến khích và hướng dẫn Hội viên thực hiện các chính sách xã hội và các phong trào quần chúng ở Thành phố. Hợp tác với các tổ chức Công đoàn thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động trong các ngành doanh nghiệp Hội viên.

  Hình thức hoạt động
  Điều lệ SLA V

QUẢNG CÁO