HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO 2015
Ngày đăng: 18/11/2015 22:34

Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào 2015 với chủ đề “Hữu nghị, hợp tác và phát triển” do Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ trì phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương, UBND tỉnh Champasak, CHDCND Lào tổ chức tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào từ ngày 22/12 – 27/12/2015.

Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào 2015 thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2015 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Đây là một hoạt động kinh tế, chính trị quan trọng được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 60 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Lào và các nước ASEAN. Tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Lào 2015, các doanh nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí theo Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2015.

Cục Kinh tế/BQP kính đề nghị các Bộ, Ban, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủng hộ, phối hợp và chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia Hội chợ trên.