Hội thảo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp da - giầy Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày đăng: 06/04/2017 02:14

Hội thảo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp da - giầy Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Công Thương chủ trì, đơn vị tư vấn và thực hiện Viện Nghiên cứu Da - Giầy.

Thời gian: 08h30 - 12h00 ngày 7.4.2017

Địa điểm: Văn phòng Bộ Công Thương tại HCMC - 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Da Kao, Q. 1, HCMC.

Thành phần: Lãnh đạo Bộ Công Thương; Các tỉnh/thành, Doanh nghiệp phía Nam (từ Khánh Hòa trở vào Nam);