Vưu Khải Thành

Cty SX HTD Bình Tiên (Biti's)

Địa chỉ: 22 Bis Lý Chiêu Hoàng, Q.6

Điện thoại: 0903 07 38 39