Giày dép và may mặc tiếp tục tăng doanh thu và lợi nhuận cho Puma
Ngày đăng: 09/11/2018 15:03

Puma cho biết, doanh thu bán hàng tiếp tục tăng trong quý 3/2018, với doanh số tăng 13,9% lên 1.241,7 triệu euro (tăng 10,7%) và khu vực châu Mỹ và châu Á Thái Bình Dương đóng góp tăng 2 con số, trong khi hầu hết tăng trưởng khu vực EMEA có tỉ lệ một con số.

Quần áo là động lực tăng trưởng chính trong quý, trong khi giày dép và phụ kiện tăng với tốc độ một con số. Lợi nhuận gộp cải thiện 150 điểm cơ bản lên 49,6% trong quý 3 (quý 3/2017 đạt 48,1%) do “bán nhiều sản phẩm mới với tỉ suất lợi nhuận cao hơn và cải tiến về tìm nguồn cung ứng cũng như hiệu ứng tích cực từ sản phẩm liên quan đến may mặc”.

Thu nhập ròng tăng từ 62,1 triệu euro lên 77,5 triệu euro và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng từ 4,16 euro trong quý 3/2018 lên 5,18 euro.

Nguồn: Lefaso.org.vn