Sản lượng giày Mexico không đủ đáp ứng nhu cầu nội địa
Ngày đăng: 26/11/2018 09:50

Gần 90% giày sản xuất tại Mexico năm 2017 được tiêu thụ tại thị trường nội địa, số liệu được công bố bởi CICEG, cơ quan đại diện chính của ngành công nghiệp bang Guanajuato cho biết.
  Trong năm 2017, các nhà máy giày dép Mexico sản xuất 260 triệu đôi, xuất khẩu 26,3 triệu đôi. Tuy nhiên, 233,7 triệu đôi được tiêu thụ tại thị trường Mexico đã không đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và nước này đã nhập khẩu thêm 88 triệu đôi.
  CICEG và Hiệp hội công nghiệp khác thường bày tỏ lo ngại về sự phát triển giày dép chất lượng thấp của các công ty thành viên vào Mexico. Con số năm 2017 đạt 88 triệu đôi, thấp hơn 100 triệu đôi mà Mexico nhập khẩu năm 2014, nhưng tăng 7% so với năm 2016 và đạt mức cao thứ 2 trong thập kỷ này.
Trung Quốc và Việt Nam đạt 70 triệu đôi, chiếm 80% trong tổng nhập khẩu. Hầu hết giày dép được nhập khẩu là giày có mũ từ hàng dệt may (53,9% trong tổng nhập khẩu) hay dệt may (31,8%), chỉ 9,7% giày được nhập khẩu được sản xuất từ da thuộc. 

Giá trung bình đôi giày đạt 11,87 USD, song con số này bị lệch bởi giá trung bình mỗi đôi rất cao 98,86 USD, trong số đó 730.000 đôi giày được nhập khẩu vào Mexico năm 2017 từ Italia. Trái ngược, giá trung bình mỗi đôi giày sản xuất tại Trung Quốc ở mức 8,14 USD. Thị phần giày của Italia trong tổng số lượng nhập khẩu chiếm 0,8%, nhưng về trị giá chiếm 6,9%. 

Về xuất khẩu, 72,8% trong tổng số giày dép Mexico xuất khẩu trong năm 2017 sang Mỹ, trong đó nhập khẩu gần 19,2 triệu đôi từ nước láng giềng. Singapore là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 đối với giày dép Mexico, mua 1,7 triệu đôi trong năm 2017.
Giá xuất khẩu trung bình giày dép Mexico đạt 18,03 USD/đôi (Singapore thanh toán 24,96 USD/đôi so với 18,91 USD/đôi với Mỹ) và 35,3% trong tổng số giày dép công ty Mexico xuất khẩu trong năm 2017 là giày da.
  Nguồn: Lefaso.org.vn