Năm xưởng thuộc da tại Kanpur, Ấn Độ đóng cửa
Ngày đăng: 09/10/2018 09:26

Ấn Độ có nhiều rắc rối khi chính quyền buộc phải đóng cửa 5 xưởng thuộc da do vi phạm thải nước độc hại vào các dòng nước địa phương. Vụ việc mới đây nhất là ở Kanpur, nơi Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương thông báo với Tòa án xanh quốc gia rằng, các đơn vị thiếu NOC từ Cơ quan quản lý nước ngầm trung tâm.

Các xưởng thuộc da bị ảnh hưởng làMinaar Industries, Kazi Leather (Huda Hide Agency), N R Tanners, Nusrat Tannery Pvt Ltd và New Universal Tannery.

“CPCB có hồ sơ báo cáo kiểm tra phối hợp song phương. Ngoài các quan sát khác, quan sát chung trong tất cả kiểm tra phối hợp song phương là không có chứng nhận phản đối (NOC) từ Cơ quan quản lý nước ngầm trung tâm (CGWA)”, đặc biệt tòa án Jawad Rahim cho biết. “Đó là sự không chắc chắn rằng CGWA có thể cấp NOC trong khu vực phản đối của lưu vực/ khu vực tích tụ nước của sông Ganga và các nhánh của sông, nơi khai thác nước ngầm ảnh hưởng xấu đến dòng chảy của sông.

Nguồn: Lefaso.org.vn