Xuất khẩu da sống của Mexico tăng cả về lượng và trị giá trong quý 1/2015
Ngày đăng: 18/08/2015 23:17

Xuất khẩu da thuộc, da sống và da của Mexico trong quý I/2015 tăng 8,5% về lượng và tăng 4% về trị giá so với cùng quý năm ngoái, báo cáo Leatherbiz cho biết.
Trong quý I/2015, các nhà máy thuộc da Mexico đã xuất khẩu 4,7 triệu m2 da xanh ướt, vỏ da và da thành phẩm, với kim ngạch đạt 87,2 triệu USD.
Thị phần da xanh ướt trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý I/2015 chỉ chiếm 25%.
Trong quý I/2014, thị phần da xanh ướt trong tổng kim ngạch xuất khẩu da sống và da thuộc của Mexico chiếm 21,3%.