Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày đăng: 10/04/2016 22:24

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng hội thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (sau đây gọi là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bao gồm các biện pháp ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cụm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất, lắp ráp và sữa chữa sản phẩm, phụ tùng máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn… trong các cụm công nghiệp.

 

Để đảm bảo tính hợp lí, khả thi của văn abrn, bảo đảm quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) rất mong QUý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http:/vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 08/04/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com