Bồ Đào Nha tạo ra hàng trăm thương hiệu giày dép mới
Ngày đăng: 14/02/2019 22:19

Việc tạo ra các thương hiệu riêng là một trong những trọng tâm chính của ngành công nghiệp giày dép Bồ Đào Nha. Theo Trung tâm Công nghệ Giày dép Bồ Đào Nha (CTCP) và Văn phòng xúc tiến sở hữu công nghiệp (GAPI) có 238 thương hiệu giày dép được tạo ra ở Bồ Đào Nha kể từ năm 2010. Đầu tư vào các thương hiệu riêng là ưu tiên được xác định bởi FOOTure 2020, Kế hoạch chiến lược của ngành công nghiệp giày dép Bồ Đào Nha: "Mặc dù giày dép Bồ Đào Nha đã đạt được danh tiếng, nhưng thực tế cụm công ty vẫn rất đa dạng. Điều cần làm là huy động các kỹ năng đã được sử dụng để xây dựng hình ảnh tập thể của ngành công nghiệp có lợi cho các công ty, cần được hỗ trợ trong việc phát triển các chiến dịch hình ảnh và kế hoạch truyền thông, trong việc thuê các cơ quan truyền thông tham gia các showroom ở nước ngoài. Họ cũng cần được hỗ trợ để cải thiện hình ảnh bên ngoài, điều cần thiết cho mối quan hệ với khách mua hàng. Trong một số trường hợp, việc tạo ra các thương hiệu riêng sẽ là đỉnh cao của tất cả những hành động này". Gia tăng sự hỗ trợ Kể từ năm 2018, hơn 60 công ty giày dép đã tham gia vào dự án cải thiện truyền thông và tiếp thị do APICCAPS quảng bá với sự hỗ trợ của chương trình COMPETE 2020. Trong những năm qua, APICCAPS đã tăng cường phát triển các hoạt động để hỗ trợ quốc tế hóa các công ty giày dép Bồ Đào Nha, đặc biệt là về việc họ tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế và trong những năm gần đây với chiến dịch quảng bá hình ảnh giày Bồ Đào Nha. Kể từ đầu năm 2015, các công ty được hưởng lợi thông qua APICCAPS, từ hỗ trợ đến quảng bá thương hiệu riêng và gần đây hơn là thực hiện các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số. Những hỗ trợ này nằm trong chiến dịch truyền thông đang diẽn ra và có sự hỗ trợ của chương trình COMPETE 2020. Dự đoán có sự hỗ trợ cho một số khu vực, từ chẩn đoán chiến lược của các công ty đến kế hoạch truyền thông, đầu tư vào tiếp thị và thuê tư vấn truyền thông ở một số thị trường (Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Anh, Italia, Mỹ) hoặc sản xuất danh mục (bao gồm cả khái niệm, chỉnh sửa đồ họa và phát hành danh mục các bộ sưu tập của các công ty, có thể được các công ty sử dụng để liên lạc với khách hàng và hỗ trợ cho việc tham gia các hội chợ quốc tế). Đương nhiên, các hành động được mở rộng cho các nhãn hiệu, bằng sáng chế và đăng ký, cũng như sản xuất và tạo ra các nội dung ảnh và phương tiện truyền thông, rất cần thiết để quảng bá gần gũi với công chúng chuyên nghiệp và người tiêu dùng. Năm nay, tổng mức đầu tư vào các thương hiệu riêng được dự báo đạt 2 triệu euro.
Nguồn: Lefaso.org.vn