Ngành công nghiệp giày dép da Bangladesh vượt mục tiêu
Ngày đăng: 09/10/2018 09:25

Mặc dù tổng thể ngành công nghiệp da Bangladesh có hiệu suất hoạt động kém nhưng xuất khẩu giày dép da trong 2 tháng đầu năm tài chính mới vượt mục tiêu đề ra.
Theo số liệu được đưa ra bởi Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hóa da và giày dép Bangladesh được thực hiện bởi Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của nước này (EPB) cho biết, trong 2 tháng đầu năm tài chính mới, ngành công nghiệp da của nước này thấp hơn so với mục tiêu đề ra với 183.000 triệu USD (mục tiêu đạt 189,7 triệu USD giai đoạn tháng 7-8/2018).
Trong 2 tháng đầu năm tài chính, tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép da đạt 128,78 triệu USD, tăng 27,18% so với mục tiêu. Tuy nhiên, con số này giảm 1,51% so với cùng kỳ năm 2017 (130,8 triệu USD).
Mục tiêu xuất khẩu đối với lĩnh vực da và hàng hóa da Bangladesh trong năm tài chính hiện tại là 1.124 triệu USD (so với 1.085,51 triệu USD đạt được năm trước đó).
Nguồn: Lefaso.org.vn