LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 533-2020
Ngày đăng: 01/10/2020 19:40

Để duy trì di sản văn hóa cổ truyền của truyền nhân với truyền thống Tôn sư trọng đạo.

Hội Da Giày TPHCM tiếp bước truyền thống của tiền nhân hàng năm tổ chức : LỄ GIỖ BA VỊ SƯ TỔ VÀ NGÀI NGUYỄN THỜI TRUNG người đã có công khai sáng ngành Da Giày Việt Nam từ thời Vua Lê. Lễ Giỗ Tổ Ngành Da Giày Việt Nam lần thứ 533-2020 được tổ chức:

Thời gian : 9h30, thứ 3, ngày 6/10/2020

Địa điểm : Trụ sở Hội Da Giày TPHCM Hội Da Giày TPHCM trân trọng kính mời Quý Đồng Nghiệp dành thời gian quý báu về Trụ sở Hội thắp nhang dâng hương cúng tổ.

Trân trọng kính mời và đón tiếp.