Tổng quan thị trường lông gia súc tháng 9 và 10/2018
Ngày đăng: 26/11/2018 09:49

- Trung Quốc: Giá và sản lượng lông gia súc duy trì ổn định trong tháng 9 và tháng 10/2018. Nguồn cung nguyên liệu hạn chế đã hỗ trợ giá tăng cao trong suốt 3 tháng qua, và khiến thị trường trầm lắng. 
- Mông Cổ: Thị trường lông gia súc Mông Cổ tương đối ổn định. Trong 10 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu đạt 8.200 tấn lông thô, bao gồm 5.000 tấn lông coured (7.500 tấn lông thô) và 390 tấn lông dehaired (780 tấn lông thô). Các nhà nhập khẩu lông dehaired: 
- Italia: 330 tấn,
- Anh: 50 tấn,
- Ấn Độ: 5 tấn,
- Nhật Bản: 1,5 tấn, các thị trường khác: 3,5 tấn.
Dựa vào dự báo của các thương nhân Trung Quốc, giá lông trong niên vụ tới sẽ ở mức cao thậm chí cao hơn, chủ yếu do số lượng gia súc giảm mạnh. 
- Iran: Giá lông gia súc tại thị trường này không thay đổi, nhưng về lượng và chất lượng nguyên liệu giảm so với tháng 9/2018. Những gì được cung cấp tại thời điểm này chủ yếu do sản xuất nguyên liệu thuộc da giảm.
Nguồn: Lefaso.org.vn