Chính phủ Kenya tạo 70.000 việc làm trong ngành công nghiệp da
Ngày đăng: 10/04/2018 23:26

Ngành công nghiệp da Kenya sẽ tạo 70.000 việc làm mới vào năm 2022, PS Betty Maina cho biết.“Đây là một trong 4 lĩnh vực bao gồm chế biến nông sản, hàng dệt và may mặc, dầu, khai thác mỏ và khí đốt sẽ là động lực tăng trưởng sản xuất của Kenya. 
Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Kenya, ngành này chỉ chiếm 2% việc làm chính thức và 1,3% giá trị gia tăng trong năm 2013. 
Chính phủ cho rằng, ngành da là một thành phần quan trọng của nền kinh tế bằng cách tạo ra 70.000 việc làm tại Kenya vào năm 2022 và thúc đẩy nền kinh tế từ mức hiện tại 14 tỉ Sh lên 55 tỉ Sh, Maina cho biết. 
Bà cho biết tại Nairobi trong cuộc họp Chương trình Phát triển Da Kenya, được hậu thuẫn bởi USAID Hub và Bộ Công nghiệp hóa. 
Cuộc họp đã phát triển 1 nghiên cứu chẩn đoán về khoảng cách kỹ năng trong ngành công nghiệp da. Hiện tại ngành sử dụng chỉ 14.000 lao động trong mùa cao điểm. Ngành phi chính thức sử dụng lao động lớn hơn chiếm 10.000 lao động trong tổng số 14.000 lao động. 
“Giày dép là ngành hàng hóa da lớn nhất tại Kenya, trong khi túi xách cạnh tranh nhất”, Kế hoạch chẩn đoán, chiến lược và hành động ngành công nghiệp da Kenya được đưa ra bởi World Bank cho biết. Báo cáo cho biết, Kenya có nguồn gia súc, dê và cừu dồi dào là nước chăn nuôi lớn thứ ba tại châu Phi. 
Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp này chịu ảnh hưởng bởi chi phí da và da thuộc trong nước tăng cao, bao gồm 25% thuế nhập khẩu, chi phí lao động và năng lượng cũng tăng cao. 
“Trong khi đó, Ethiopia đang nổi lên là nước có tầm cỡ trên thế giới trong giày dép da do chi phí lao động lành nghề thấp, nguồn nguyên liệu chất lượng được cải thiện, môi trường kinh doanh ổn định, và thành lập các khu kinh tế mới”, báo cáo cho biết. 
Nguồn: Lefaso.org.vn