Nguyễn Thị Minh

Cty TNHH TM - SX Kim Phát Thịnh - Cty TNHH TM - SX Tân Kim Sanh

Địa chỉ: A5/79 Ấp 1, Liên Ấp 1-2, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Điện thoại: 0919 977 947