Uông Đại Lượng

Chuyên viên ngành Da Giày

Địa chỉ: 82 (số cũ ) Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 095 8830 160