Nguyễn Hữu Thái

Cty TNHH Hòan Thắng

Địa chỉ: 44 Hòang Dư Khương, Q10

Điện thoại: 0903 805 477