Vũ Văn Thi

Cty CP Giày Việt

Địa chỉ: 61 Đinh Tiên Hoàng, Q.1

Điện thoại: 0989 039 739