FTC muốn biết liệu tiếp thị "không đúng sự thật" có bị ảnh hưởng đến da hay không
Ngày đăng: 20/02/2019 19:31

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ hoạt động để thúc đẩy cạnh tranh, bảo vệ và hướng dẫn người tiêu dùng xem xét các thay đổi đối với Leather Guides.
  Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, Leather Guides nhằm giúp người tiêu dùng bởi quy định mà các công ty tuyên bố sử dụng da trong các sản phẩm của họ, không sử dụng vật liệu tổng hợp như là một chất thay thế giá rẻ hơn.
  Hiện tại FTC đang cân nhắc khả năng loại bỏ Leather Guides và đã yêu cầu nhận xét công khai về chủ đề này. Họ cho rằng, có thể giữ lại và sẽ xem xét sửa đổi, tùy thuộc vào phản hồi mà họ nhận được. Chẳng hạn, có thể mở rộng phạm vi của Leather Guides bao gồm da ô tô và da đồ nội thất, hiện không phải là một phần trong phạm vi hướng dẫn.
  Cụ thể, FTC muốn biết liệu các hành vi tiếp thị và quảng cáo lừa đảo hay không công bằng vẫn được sử dụng để bán da thuộc và sản phẩm nhái.
  Nguồn: Lefaso.org.vn