COTANCE - ngày hội làm việc lành mạnh an toàn
Ngày đăng: 13/09/2018 15:26

Ngày 9/10/2018, cơ quan đại diện ngành công nghiệp da châu Âu COTANCE và tổ chức công đoàn tất cả các ngành công nghiệp chọn hội nghị tại Brussels sẽ đưa đến kết luận 1 dự án thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh tại các xưởng thuộc da.

Sẽ có các buổi về một số chủ đề bao gồm việc sử dụng liên tục Công cụ Đánh giá Rủi ro Tương tác Trực tuyến (OiRA) mà COTANCE và tất cả các ngành công nghiệp phát triển năm 2010 và được quyền truy cập miễn phí cho tất cả các bên liên quan trong năm 2013.

Giáo sư Richard Hazenberg thuộc Đại học Northampton sẽ trình bày kết quả một cuộc khảo sát về sự an toàn tại nơi làm việc trong các xưởng thuộc da Châu Âu mà trường đại học tổ chức.
Nguồn: Lefaso.org.vn