ISA TanTec kêu gọi giảm sử dụng nước
Ngày đăng: 13/09/2018 15:25

Chủ tịch điều hành của Tập đoàn ISA TanTec, Thomas Schneider cho biết, các nhà sản xuất da phải giảm khối lượng nước mà họ sử dụng trong quá trình sản xuất.
Phát biểu tại thời điểm Triển lãm All China Leather diễn ra tại Thượng Hải vào cuối tháng 8/2018, ông Schneider cho biết, các nhà máy thuộc da nên ngừng xem xét đầu tư trong việc cải thiện quản lý môi trường làm trọng tâm chi phí và bắt đầu nhìn nhận lại trọng tâm là lợi nhuận. Năm 2003, ISA TanTec đưa ra khái niệm LITE (tác động thấp đối với môi trường) đối với da, được dùng như là một công cụ sử dụng nội bộ cho việc giảm sử dụng nước và năng lượng.
  Đồng thời, ISA TanTec có thể cung cấp số liệu chính xác cho mỗi bài viết trong lĩnh vực này và kết quả giúp các khách hàng lựa chọn dựa trên tác động môi trường nếu họ muốn. Do đó, công việc phát triển khái niệm LITE đã trở thành phương tiện thu hút và giữ chân khách hàng.
  Nguồn: Lefaso.org.vn