Ngành công nghiệp da thuộc Bangladesh có xu hướng giảm
Ngày đăng: 29/04/2018 08:10

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng hóa da và giày dép Bangladesh, trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu trong ngnàh công nghiệp da và giày dép có sự suy giảm.
  Ngành công nghiệp da, ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của Bangladesh có sự suy giảm. Xuất khẩu da của Bangladesh trong 6 tháng đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2018) đạt 126 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước đó.
  Trong cùng giai đoạn, xuất khẩu sản phẩm da giảm 3%, xuống còn 274 triệu USD. Xuất khẩu giày dép da tăng 7% lên 394 triệu USD, đạt 101% mục tiêu đề ra đối với phân khúc này. Phân khúc giày dép khác đạt 171 triệu USD trị giá xuất khẩu, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Nguồn: Lefaso.org.vn