Đỗ Long

Cty SX HTD Bình Tân Bita's

Địa chỉ: 1016A, Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

Điện thoại: 0913 929 186