Xuất khẩu giày dép của Brazil sang Mỹ tiếp tục giảm mạnh
Ngày đăng: 09/03/2018 14:12

Trong tháng 1/2018, Brazil đã xuất khẩu 11,24 triệu đôi giày với trị giá 80,4 triệu USD, cả hai cùng giảm 1,2% so với cùng tháng năm 2017.
  Chủ tịch Hiệp hội giày dép Brazil (Abicalçados), Heitor Klein cho biết, sự suy giảm này không gây bất ngờ và do đồng real Brazil tăng so với đồng USD.
  Trong tháng 1/2018, xuất khẩu giày của Brazil sang Mỹ giảm 29,3% về lượng và giảm 25,4% về trị giá, tiếp tục xu hướng giảm trong suốt năm 2017.
  Tuy nhiên, xuất khẩu sang Pháp tăng 27,3% về lượng và tăng 27,6% về trị giá so với tháng 1/2017. Điều này cho thấy rằng, Pháp vượt Argentina trở thành thị trường xuất khẩu giày lớn thứ 2 của Brazil.
  Nhập khẩu giày dép của Argentian từ Brazil trong tháng 1/2018 giảm 16,8% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Lefaso.org.vn