Đăng ký hội viên

Thông tin cá nhân:

Tên công ty - Xí nghiệp - Cơ sở sản xuất kinh doanh: *

Sau khi nghiên cứu điều lệ hoạt động của Hội Da Giày TP. Hồ Chí Minh. Nay tôi đăng ký gia nhập vào Hội Da Giày TP. Hồ Chí Minh để được tham gia hoạt động vì sự nghiệp phát triển của Hội và ngành da giày Việt Nam.

Tôi cam kết thực hiện đúng điều lệ và quy chế của Hội Da Giày TP. Hồ Chí Minh đã đề ra.

QUẢNG CÁO