Chương trình đào tạo khóa học về da tại các thành phố châu Á trong tháng 10
Ngày đăng: 07/08/2018 09:57

Trung tâm Công nghệ Da BLC sẽ tham gia khóa học đào tạo "Tìm hiểu da" cho 3 thành phố châu Á trong tháng 10.
  Khóa học giới thiệu về da cho người mới đến ngành công nghiệp hoặc bất kỳ ai có nhu cầu 1 khóa học bồi dưỡng. Bao gồm các chủ đề về các loại da khác nhau, dị tật phổ biến và sản xuất da.
  Khóa học sẽ tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 16/10 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/10.
  Ngoài ra, BLC sẽ tổ chức khóa đào tạo về chế biến da 1 ngày tại Bangkok ngày 18/10, cung cấp tổng quan về quy trình sản xuất da bao gồm thuộc da, dị tật, hoàn thiện và giới hạn vật liệu.
  Nguồn: Lefaso.org.vn